நிகழ்கலை (நாட்டுப்புறக் கலைகள்) தொடர்பான செய்திகள் Part -2

8th New Tamil Book நாட்டுப்புறக்-கைவினைக்-கலைகள், தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்

நிகழ்கலை (நாட்டுப்புறக் கலைகள்) தொடர்பான செய்திகள் Part -2
: :

1. உலகின் பழமையான கைவினைக் கலைகளுள் ஒன்று? மண்பாண்டக்கலை
2. எங்கு நடந்த அகழாய்வில் பனை ஓடுகள் கிடைத்துள்ளது? சிந்துசமவெளி
3. தமிழ்நாட்டில் எங்கு நடந்த அகழாய்வில் முதுமக்கள் தாழிகள் கிடைத்தது? ஆதிச்சநல்லூர்
4. தமிழ்நாட்டில் எங்கு நடந்த அகழாய்வில் கலையழகு மிகுந்த மண்கலங்கள் கிடைத்தது? நாகை மாவட்டம் செம்பியன் கண்டியூரில்
5. தமிழ்நாட்டில் எங்கு நடந்த அகழாய்வில் ஏராளமான சுடுமண் பொருள்கள் கிடைத்துள்ளது? கீழடி
6. களிமண் கிடைக்கும் இடங்கள் எவை? வயல், குளங்கள், ஆற்றங்கரை
7. களிமண்ணால் செய்யப்பட பொருள்கள் யாவை? குடம், தோண்டி, கலயம், கடம், மூடி, உலக்கு, அகல், உன்னடியல், அடுப்பு, தொட்டி
8. பானை செய்யும் சக்கரத்தின் பெயர்? திருவை
9. பானை எப்படி மெருகேற்றப் படுகிறது? உருட்டுக்கல் கொண்டு
10. மண்பாண்டக் கலையின் இன்னொரு வளர்சசி எது? சுடுமண் சிற்பக்கலை
11. எத்தனை வகையான மூங்கில்கள் உள்ளன? மூன்று வகை (கல்மூங்கில், மலைமூங்கில், கூட்டுமூங்கில்)
12. எந்த வகை மூங்கில் கைவினைப் பொருள்கள் செய்ய ஏற்றவை? கூட்டுமூங்கில்
13. பாய்மரக் கப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாய் பற்றி கூம்பொடு மீப்பாய் களையாது என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்றுள்ள நூல்? புறநானுறு
14. பிரம்பு ஒரு? கொடிவகையை சேர்ந்த தாவரம்
15. பிரம்பின் தாவரவியல் பெயர்? கலாமஸ் ரொடாங்
16. பிரம்பு எங்கிருந்து தருவிக்கப்படுகிறது? அசாம், அந்தமான், மலேசியா
17. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப் பாதுகாத்து வைத்தவை? பனையோலைகள்
18. பனை ----- ஒரு சிறந்த கலையாகும்? வனைதல்
19. 'மட்டுமல்ல' என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது? மட்டும் + அல்ல
20. கயிறு + கட்டில் என்பதனைச் சேர்த்தெழுத் கிடைக்கும் சொல்? கயிற்றுக்கட்டில்