புதிய ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகம்

6th New தமிழ் இயல் 1 || 13.72 Minutes Voice || 148 வினா விடைகள்

Chapter 1.1 இன்பத்தமிழ் (பாரதிதாசன்)
21 கேள்விகள் & 2.12 Minutes Voice


Chapter 1.2 தமிழ்க்கும்மி (பெருஞ்சித்திரனார்)
19 கேள்விகள் & 1.41 Minutes Voice


Chapter 1.3 வளர்தமிழ் (தமிழ் மொழியின் சிறப்பு)
75 கேள்விகள் & 7.22 Minutes Voice


Chapter 1.4 கனவு பலித்தது (தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள்)
14 கேள்விகள் & 1.41 Minutes Voice


Chapter 1.5 தமிழ் எழுத்துகளின் வகை தொகை (இலக்கணம்)
19 கேள்விகள் & 1.56 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 2 || 10.73 Minutes Voice || 125 வினா விடைகள்

Chapter 2.1 சிலப்பதிகாரம்
28 கேள்விகள் & 2.07 Minutes Voice


Chapter 2.2 காணி நிலம் (பாரதியாரின் கவிதை)
20 கேள்விகள் & 1.35 Minutes Voice


Chapter 2.3 சிறகின் ஓசை
36 கேள்விகள் & 3.36 Minutes Voice


Chapter 2.4 கிழவனும் கடலும்
4 கேள்விகள் & 0.26 Minutes Voice


Chapter 2.5 முதலெழுத்தும் சார்பெழுத்தும்
18 கேள்விகள் & 1.54 Minutes Voice


Chapter 2.6 திருக்குறள்
19 கேள்விகள் & 2.15 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 3 || 9.85 Minutes Voice || 76 வினா விடைகள்

Chapter 3.1 அறிவியல் ஆத்திசூடி
21 கேள்விகள் & 1.49 Minutes Voice


Chapter 3.2 அறிவியலால் ஆள்வோம்
6 கேள்விகள் & 0.31 Minutes Voice


Chapter 3.3 கணியனின் நண்பன்
22 கேள்விகள் & 2.26 Minutes Voice


Chapter 3.4 ஒளி பிறந்தது
9 கேள்விகள் & 1.31 Minutes Voice


Chapter 3.5 மொழிமுதல், இறுதி எழுத்துகள் (இலக்கணம்)
18 கேள்விகள் & 4.48 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 4 || 10.27 Minutes Voice || 94 வினா விடைகள்

Chapter 4.1 மூதுரை (ஒளவையார்)
14 கேள்விகள் & 1.11 Minutes Voice


Chapter 4.2 துன்பம் வெல்லும் கல்வி (பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்)
15 கேள்விகள் & 1.24 Minutes Voice


Chapter 4.3 கல்விக்கண் திறந்தவர் (காமராசர்)
26 கேள்விகள் & 3.05 Minutes Voice


Chapter 4.4 நூலகம் நோக்கி (நூலகம் பற்றிய செய்திகள்)
16 கேள்விகள் & 2.43 Minutes Voice


Chapter 4.5 இன எழுத்துகள் (இலக்கணம்)
23 கேள்விகள் & 2.42 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 5 || 11.08 Minutes Voice || 123 வினா விடைகள்

Chapter 5.1 ஆசாரக்கோவை (பதினெண்கீழ்கணக்கு)
17 கேள்விகள் & 1.27 Minutes Voice


Chapter 5.2 கண்மணியே கண்ணுறங்கு (நாட்டுப்புறப்பாட்டு)
18 கேள்விகள் & 1.27 Minutes Voice


Chapter 5.3 தமிழர் பெருவிழா
32 கேள்விகள் & 3.21 Minutes Voice


Chapter 5.4 மனம் கவரும் மாமல்லபுரம்
16 கேள்விகள் & 1.53 Minutes Voice


Chapter 5.5 மயங்கொலிகள்
33 கேள்விகள் & 3.45 Minutes Voice


Chapter 5.6 திருக்குறள்
7 கேள்விகள் & 0.35 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 6 || 10.3 Minutes Voice || 97 வினா விடைகள்

Chapter 6.1 நானிலம் படைத்தவன் (முடியரசன்)
18 கேள்விகள் & 1.24 Minutes Voice


Chapter 6.2 கடலோடு விளையாடு
18 கேள்விகள் & 2.21 Minutes Voice


Chapter 6.3 வளரும் வணிகம் (தமிழர் வணிகம்)
35 கேள்விகள் & 4.23 Minutes Voice


Chapter 6.4 உழைப்பே மூலதனம்
1 கேள்விகள் & 0.06 Minutes Voice


Chapter 6.5 சுட்டெழுத்துகள், வினா எழுத்துகள் (இலக்கணம்)
25 கேள்விகள் & 2.56 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 7 || 7.3 Minutes Voice || 74 வினா விடைகள்

Chapter 7.1 பாரதம்-அன்றைய-நாற்றங்கால்
14 கேள்விகள் & 1.26 Minutes Voice


Chapter 7.2 தமிழ்நாட்டில்-காந்தி
25 கேள்விகள் & 2.48 Minutes Voice


Chapter 7.3 வேலுநாச்சியார்
20 கேள்விகள் & 2.01 Minutes Voice


Chapter 7.4 நால்வகைச்-சொற்கள்
15 கேள்விகள் & 1.55 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 8 || 5.45 Minutes Voice || 67 வினா விடைகள்

Chapter 8.1 பராபரக்-கண்ணி
17 கேள்விகள் & 1.21 Minutes Voice


Chapter 8.2 நீங்கள்-நல்லவர்
9 கேள்விகள் & 0.54 Minutes Voice


Chapter 8.3 பசிப்பிணி-போக்கிய-பாவை
11 கேள்விகள் & 0.55 Minutes Voice


Chapter 8.5 பெயர்ச்சொல்
30 கேள்விகள் & 3.7 Minutes Voice


6th New தமிழ் இயல் 9 || 5.24 Minutes Voice || 57 வினா விடைகள்

Chapter 9.1 ஆசியஜோதி
29 கேள்விகள் & 2.31 Minutes Voice


Chapter 9.2 மனிதநேயம்
15 கேள்விகள் & 1.59 Minutes Voice


Chapter 9.3 அணி-இலக்கணம்
13 கேள்விகள் & 1.34 Minutes Voice