10th தமிழ் இயல் 4.4 விண்ணைத்-தாண்டிய-தன்னம்பிக்கை

10th தமிழ் இயல் 4.4 விண்ணைத்-தாண்டிய-தன்னம்பிக்கை
: :

1. பெரியார் அறிவியல் தொழில் நுட்ப வளாகம் எங்கு உள்ளது? கோட்டூர்புரம், சென்னை
2. பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப கழகம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது? 1988 ஆம் ஆண்டு
3. பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளாகத்தில் எத்தனைக் காட்சிக்கூடங்கள் உள்ளன? 10 காட்சிக்கூடங்கள்
4. இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக 360 பாகை அரைவட்ட வானத்திரை எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது? 2009 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது பெரியார் அறிவியல் தொழில் நுட்பவளாகம்
5. கணிப்பொறியுடன் சேர்ந்த சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தவர் யார்? ஸ்டிபன் ஹாக்கிங்
6. யாருடைய படத்தின் கீழ் "மற்றத்திற்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறனே புத்திகூர்மை" என்ற வரி இடம் பெற்றிருந்தது? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
7. தற்காலத்து ஐன்ஸ்டீன் என புகழப்படுபவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
8. "அறியாமை அறிவாற்றலின் மிகப்பெரிய எதிரியல்ல. அது அறிவின் மாயை" என்றவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
9. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்? பக்கவாதம் (1963)
10. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட போது அவருடைய வயது என்ன? 21
11. பேசும் திறனை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எந்த ஆண்டு இழந்தார்? 1985 ம் ஆண்டு
12. எந்த அசைவு மூலம் தன் கருத்தை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் கணினியில் பதிவு செய்தார்? கன்னத் தசையசைவு
13. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் முக்கியமான ஆராய்ச்சிகள் யாவை? பேரண்ட பெருவெடிப்பு, கருந்துளைகள்
14. எதன் அடிப்படையில் பேரண்டம் உருவான சான்றுகளை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விளக்கினார்? கணிதவியல் அடிப்படையில்
15. பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் ஆற்றலாக கடவுள் என்ற ஒருவரைக் கட்டமைக்க வேண்டியதில்லை என்றவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
16. கருந்துளை என்ற சொல்லையும் கோட்பாட்டையும் முதன் முதலில் கூறியவர் யார்?ஜான் வீலர்
17. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் கருந்துளை ஆராய்ச்சி என்ன வென்று அழைக்கப்படுகிறது? ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சு
18. கருந்துளை என்பது படைப்பின் ஆற்றல் என்று நிரூபித்தவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
19. கருந்துளையில் செல்லும் எந்த பொருள் என்னவாகும்? உள்ளே சென்று விடும் தப்பித்து வெளியே வரமுடியாது
20. இறுதியில் கருந்துளை என்னவாகும்? வெடித்துச் சிதறிவிடும்
21. கருந்துளையின் ஈர்ப்பு எல்லையில் இருந்து என்ன வெளியாகிறது? கதிர்வீச்சு
22. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் முன்னோடிகள் யார்? ஐன்ஸ்டீன், நியூட்டன்
23. நியூட்டன் கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் வகித்த கணக்கியல் துறையின் 'லூகாசியன் பேராசிரியர்' என்ற மதிப்பு மிகுந்த பதிவியை வகித்தவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
24. ஐன்ஸ்டீன் ஈர்ப்பலைகள் குறித்த முடிவுகளின் கணித கோட்பாடு என்ன? E = MC^ 2
25. கருந்துளை பற்றிய ஆய்வை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எதனோடு ஒப்பிட்டு உலகத்திற்கு கூறினார்? விண்மீன் இயக்கம்
26. பொதுமக்களுக்கு புரியும் வகையில் தன் கோட்பாடுகளை விளக்கியவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
27. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பெற்ற விருதுகள் யாவை? அமெரிக்காவின் உயரிய விருதான அதிபர் விருது, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் விருது, உல்ஃப் விருது, காப்ளி பதக்கம், அடிப்படை இயற்பியல் பரிசு
28. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் யாருடைய நினைவு நாளில் பிறந்தார்? கலிலியோ
29. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் யாருடைய பிறந்த நாளில் மறைந்தார்? ஐன்ஸ்டைன்
30. தலைவிதி தான் வாழ்க்கையைத் தீர்மானிக்கிறது என நம்புவர்களை பார்த்தால் எனக்கு சிரிப்பு தன வருகிறது என்று கூறியவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
31. எந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் "தொடக்க விழா நாயகர்" என்ற சிறப்பை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பெற்றார்? 2012 ஆம் ஆண்டு
32. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எந்த எந்த தொலைக்காட்சி தொடர்களில் பங்கேற்றார்? அடுத்த தலைமுறை, பெருவெடிப்புக் கோட்பாடு
33. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் தனது 60 ஆவது பிறந்த நாளை எவ்வாறு கொண்டாடினார்? சூடான காற்று நிரம்பிய பலூனில் சென்று
34. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் சூடான காற்று நிரம்பிய பலூனில் வானில் பறந்து தனது எத்தனையாவது பிறந்த நாளை 'போயிங் 727' விமானத்தில் பூச்சிய ஈர்ப்புவிசை பயணத்தை மேற்கொண்டு எடையற்ற தன்மையை உணர்ந்தார்? 60 வயது
35. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எதை உலகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டினார்? ஊக்கமும் உழைப்பும் சேர்ந்த அளுமைத் தன்மை இல்லாமல் இருப்பதே குறைவாகும் என்ற உண்மையை
36. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எவற்றில் தன்னம்பிக்கையின் சிகரமாக விளங்கினார்? அறிவியல், சமூக உளவியல் அடிப்படை
37. அறிவுத்தேடலில் உடல், உள்ளத் தடைகளை தகர்த்த மாமேதை யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
38. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எந்த குணம் மக்களால் நினைவு கூறப்படும்? அவரது துணிச்சல், உறுதி, அறிவாற்றல், நகைச்சுவை
39. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய எந்த நூல் நாற்பது மொழிகளில் மொழிப் பெயர்க்கப்பட்டது? காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு
40. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு எந்த ஆண்டு வெளிவந்தது? 1988
41. "கடும் பகட்டும் யானை நெடுந்தேர்க் கோதை திரு மாவியல் நகர்க் கருவூர் முன்துறை" என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்ற நூல்? அகநானூறு
42. அறிவை விட கற்பனைத் திறன் மிக முக்கியமானது என்றவர் யார்? ஐன்ஸ்டைன்
43. வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும் வெற்றிக்கான வழி அதில் இருக்கவே செய்கிறது என்றவர் யார்? ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்